Kredi Garanti Fonu – KGF

Kredi Garanti Fonu KGF Nedir?

Kredi Garanti Fonu, KGF kefaleti ile ve aldığı riskle KOBİ’lerin de bankalardan daha uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi alabilmelerine yardımcı olmaktadır.

KGF denince gelen ilk sorular şu şekildedir. KGF den Kimler Yararlanabilir? KGF Başvurusu Değerlendirme Şartları Nelerdir? Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir? Soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kredi Garanti Fonu – KGF’de Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?

Hangi kredilere kefalet verilir kredi garanti fonunda? İşletme ihtiyacına yönelik her çeşit kredi için kefalet verilmekte ve  kredi türü konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır

Bu teminat mektubu ve akreditif  gibi gayri nakdi bir kredi olabilir olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi de olabilir ya da.  uzun vadeli bir yatırım kredisi de olabilir.

  • Yeni İş Kurulumu
  • Yeni İşyerine Taşınma
  • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
  • Hammadde Temini
  • İhracatın Finansmanı
  • İthalatın Finansmanı
  • Nakit Sıkıntısını Giderme
  • Finansal Kiralama
  • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
  • KOBİ’lere ait Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

 

KGF – Vadesi

İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

 

KGF – Kefalet Limiti

KOBİ’ler için : kefalet limiti azami 12 milyon TL

KOBİ dışı işletmeler için :  kefalet limiti azami 200 milyon TL

Kefalet tutarı için alt sınır bulunmamaktadır.

KOBİ’lerin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup

kefalet limiti hesaplamalarında  KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin hepsi dikkate alınmaktadır.

 

KGF – Azami Kefalet Oranı

%90 (ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin Eximbank veya Banka kaynaklı TL/YP kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır).

 

Hazine destekli KGF kefaletlerinden kimler yararlanabilir?

Hazine destekli KGF kefaletinden, KOBİ vasfını haiz işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçiler ile KOBİ tanımı dışında kalan havayolu işletmeleri, seyahat acenteleri, turizm firmaları, gemi inşaa sanayi işletmeleri, KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçıları ve KGF tarafından belirlenecek diğer yararlanıcılar faydalanabilir.

 

KGF Başvurusu Değerlendirme Şartları Nelerdir?

*  İşletme projesi , kredilendirme kurallarına uygun  fakat teminat yetersizliği sebebiyle  krediye     erişim güçlüğü içinde olmalı

*  İşletme projesi , “gerçekleştirilebilir” , “sürdürülebilir” ve “karlı” olmalı

*  İşletme projesini hayata geçirecek yönetim kadrosunun işi yürütme becerisine ve mesleki deneyime haiz olması

*  İşletme projesi , iş istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korur nitelikte olmalı

*  İşletme projesi , kabul edilebilir ölçüde makul risklere sahip olmalı

*  İşletme projesi , çevreye karşı saygılı ve duyarlı olmalı

 

KGF’den (Kredi Garanti Fonu) Kimler Yararlanabilir?

Türkiye sınırları içindeki bütün KOBİ’ler, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

KGF teminatından yararlanabilmek için; başvuruda bulunduğunuz bankaya, KGF kefaletinden yararlanma isteğinizi beyan etmeniz ve başvuru dosyanızın KGF’nuna gönderilmesine onay vermeniz yeterli olacaktır. KGF kredi başvurunuz uygun bulunursa Banka aracılığı ile iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Başvuru için Kredi Garanti Fonu Online sitesinden ayrıntıları bulabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Bilgileri

Konut Kredisi Bilgileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir